Pomiary elektryczne

Dokonuję odbiorów końcowych oraz okresowych przeglądów instalacji elektrycznych.

Zakres wykonywanych pomiarów:
  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samodzielne szybkie wyłączenie, tzw. pomiar impendancji pętli zwarciowej, pomiar zerowania
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych
  • pomiary wyłączników różnicowo – prądowych RCD
  • pomiary instalacji odgromowej i uziemień
  • pomiary rezystywności gruntu
  • pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
  • pomiary elektronarzędzi