Nadzory budowlane

Oferuję nadzory budowlane w charakterze

  • Kierownik  Robót Elektrycznych
  • Inspektor  Nadzoru

oraz

  • Doradztwo  Techniczne
  • Odbiory Mieszkań od Deweloperów

Jako Inspektor Nadzoru – występuję w roli niezależnego eksperta ze strony Inwestora, zazwyczajj w przypadkach, kiedy kierownik budowy jest od strony wykonawcy robót i nie ma gwarancji pełnej jakości robót budowlanych.

Usługa Inspektora Nadzoru niesie za sobą wiele korzyści:
– reprezentuję interesy Inwestora;
– pełna odpowiedzialność za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
– doradztwo podczas całego procesu budowy;
– uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy;
– kontrola jakość procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy;
– kontrola kosztów budowy, dzięki czemu Inwestor zostaje uchroniony przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji;
– kontrola jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy.