Projekty instalacji elektrycznych

 Zajmujemy się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów. Wykonujemy również projekty przyłączy, sieci i linii niskiego napięcia, teletechnicznych kanalizacji kablowych i innych instalacji zewnętrznych.

W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacji niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia.

 Zakres instalacji zewnętrznych:

 • przyłącza nn
 • sieci nn
 • oświetlenie terenu (parkingi, drogi, place)
 • kanalizacje teletechniczne

 Zakres projektów instalacji elektrycznych wewnętrznych:

 • systemy zasilania rezerwowego z UPS i agregatów prądotwórczych
 • instalacje rozdzielcze i odbiorcze niskiego napięcia
 • instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych
 • instalacje odgromowe
 • układy automatyki i sterowań

 Zakres projektów instalacji teletechnicznych wewnętrznych:

 • instalacje telefoniczne
 • sieci komputerowe
 • instalacje alarmowe
 • instalacje domofonowe i V-domofonowe
 • instalacje RTV i RTV-SAT
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • instalacje kontroli dostępu
 • instalacje dozoru kamer video – CCTV